Villkor

Allmänna Villkor

På Justbaby vill vi hjälpa dig att hitta rätt produkt, snabbt och enkelt. På Justbaby samlar vi produkter från flera olika butiker. Justbaby tar inte ansvar för eventuella faktafel varför det är viktigt att användaren själv kollar upp informationen hos butiken innan användaren ingår ett avtal eller genomför ett köp. Upptäcker du eventuella fel på hemsidan är det viktigt att du meddelar oss genom att skicka ett e-mail till info@Justbaby.se.

Justbaby är ingen återförsäljare av de produkter som visas hemsidan vilket betyder att vi varken är ansvariga för prissättning, marknadsföring eller innehållet i produkterna. Frågor som rör något av detta bör adresseras till varje enskild butik.

Informationen på Justbaby uppdateras kontinuerligt, trots detta kan det förekomma gammal eller felaktig information. De aktuella butikerna kan aldrig hållas ansvariga för informationen som visas på denna hemsida.

 

Sekretesspolicy

Justbaby samlar personuppgifter för att i förlängningen underlätta för våra besökare. Endast de uppgifter som besökaren själv lämnar kommer att lagras. Justbaby kommer aldrig att lämna ut uppgifter kring användarna till tredje part utan används främst för kommunikationen med och mellan användarna. De personuppgifter som lagras kommer att behandlas med största säkerhet. Justbaby kan dock aldrig hållas ansvariga för att informationen skulle hamna hos tredjepart om vårt säkerhetssystem skulle brista eller utsättas för intrång. Användarna ansvarar själva för att hålla sina uppgifter uppdaterade och att lämna information som är korrekt.

 

Cookies

Denna hemsida, http://www.Justbaby.se innehåller cookies. Enlig nu gällande lag måste besökare informeras att webbplatsen använder sig av cookies, vad det innebär samt hur dessa kan undvikas.

Vad är cookies?

Cookies är en textfil som sparas på användarens dator och innehåller information kring besökaren eller en referens till en databasposition hos webbplatsen. Syftet är att webbplatsen skall komma ihåg specifika inställningar och val som gjorts vid tidigare besök. Det är enkelt att stänga av cookies genom inställningarna för den webbläsaren som används. En bra sammanställning kring detta finns att läsa på Post- och Telestyrelsens hemsida.